Termeni si conditii True Travel Bike

Noi, ERC SMART S.R.L. titulara a licenţei de turism nr. 7195 / 09.07.2014 pentru Agentia de Turism TRUE TRAVEL cu pct. de lucru în Targu Mures, str. BOLYAI, nr. 27, judet Mures, companie înregistrată și funcționând, în conformitate cu legislația din România, având sediul în cu sediul în Ceuasu de Campie, nr. 39, judet Mures, telefon 0743 811 086, inregistrata la RC cu nr. J26/867/2013, CIF 32151397 (denumită în continuare „ Agentia de Turism TRUE TRAVEL” sau „Noi”),  promovăm, în activitatea noastră, utilizării bicicletei ca mijloc de transport alternativ.

În acest scop, dumneavoastră („Utilizatorul”) puteţi beneficia de servicii de împrumut biciclete în scop de recreere sediul nostru („Serviciile True Travel Bike”), în termenii şi condiţiile specificate în cele ce urmează („Termenii” sau „Termenii True Travel Bike”):

 1. APLICABILITATE

 

 1. Termenii True Travel Bike se aplică în legătură cu posibilitatea ca dumneavoastră să beneficiaţi de Servicii True Travel Bike şi, prin acceptarea acestora de către dumneavoastră, aceştia vor forma contractul încheiat între dumneavoastră şi Agentia de turism TRUE TRAVEL în acest scop („Contractul True Travel Bike”).

 

 1. Comandarea oricărui Serviciu True Travel Bike de la Agentia de turism TRUE TRAVEL este condiţionată de acceptarea prezenţilor Termeni True Travel Bike, în versiunea aplicabilă la data comenzii.

 

 1. SERVICII TRUE TRAVEL BIKE

 

 1. Pentru a putea beneficia de unul sau mai multe Servicii True Travel Bike este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii prealabile cumulative:

 

 1. Prezentarea unui act de identitate aflat în termenul de valabilitate de către dumneavoastră reprezentatului Agentiei de turism TRUE TRAVEL aflat la sediul True Travel Bike respectiv, din care să rezulte identitatea dumneavoastră, precum şi faptul că acesta aţi împlinit, la data achiziţionării Serviciului True Travel Bike, vârsta minimă de 14 ani.
  Îndeplinirea acestei condiţii se realizează prin prezentarea unuia dintre următoarele documente: carte de identitate, paşaport, permis de conducere, înainte de a beneficia de fiecare Serviciu True Travel Bike.
  Dacă, din orice motive, asupra identității dumneavoastră planează orice suspiciuni, Agentia de turism TRUE TRAVEL, prin personalul sediului True Travel Bike respectiv, vă va putea solicita prezentarea unui act de identitate suplimentar.

 

 1. Garantia, în avans, de către Utilizator pentru Serviciu True Travel Bike;
   

Garantia este de 50 lei/bicicleta si se va retine la achiziţionării Serviciului True Travel. Nu se face nici o exceptie legat de garantie. Acesta se va restitui la incetarea contractului.

 

 1. Verificarea ca, la data achiziţionării Serviciului True Travel Bike, să vă aflaţi într-o stare fizică şi psihică corespunzătoare mersului cu bicicleta.


Vă revine obligaţia de a comunica personalului Agentiei de turism TRUE TRAVEL de la sediul True Travel Bike dacă aţi consumat băuturi alcoolice, stupefiante sau orice substanțe cu efect halucinogen înainte de a beneficia de orice Serviciu True Travel Bike. Încheierea Contractului True Travel Bike şi/ sau posibilitatea de a beneficia de un Serviciu True Travel Bike va fi refuzată în cazul în care refuzaţi sau omiteţi să comunicaţi asemenea aspecte, precum și în cazul oricăror suspiciuni rezonabile cu privire la faptul că vă aflaţi într-o stare incompatibilă mersului cu bicicleta.
 

De asemenea, încheierea Contractului True Travel Bike şi/ sau posibilitatea de a beneficia de un Serviciu True Travel Bike vor fi refuzate de către Agentia de turism TRUE TRAVEL, dacă, în orice moment, manifestaţi o conduită necorespunzătoare sau necivilizată, cu manifestări de violență fizică sau verbală faţă de alţi Utilizatori, personalul Agentiei de turism TRUE TRAVEL sau faţă de orice altă persoană, în general, precum şi în orice alte cazuri întemeiate.

 

 1. După verificarea îndeplinirii condiţiilor sus-menţionate, veţi avea dreptul de a împrumuta o bicicletă din flota disponibilă la momentul solicitării Serviciului True Travel Bike în centrul respectiv. Împrumutarea a mai multor biciclete de către o singură persoană poate fi efectuată doar în mod excepţional, în condiţiile descrise la art. 3 de mai jos.

 

 1. Neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile indicate la punctul (a), precum şi refuzul de prezentare a unui act de identitate sau, după caz a unui act de identitate suplimentar, existenţa oricăror suspiciuni legate de orice neconcordanță între datele din documentele de identitate prezentate și situația ce poate fi constatată în mod real, precum şi prezentarea unui/ unor documente de identitate nevalabile vă va împiedica să beneficiaţi de Serviciul True Travel Bike.
   
 1. CONDIŢII SPECIALE PENTRU MINORI
  1. Minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu vor putea închiria biciclete în nume propriu.

 

 1. Dacă îndepliniţi condiţiile indicate la punctul 2(a) şi aveţi calitatea de reprezentant legal al unui minor (părinte, tutore etc.) care nu a împlinit vârsta de 14 ani, puteţi beneficia de Serviciului True Travel Bike, cu titlu gratuit, pentru minorul respectiv. Veţi răspunde integral de siguranţa minorului pe durata beneficierii de Serviciul True Travel Bike.

 

 1. Vă atragem atenţia asupra faptului că, potrivit reglementărilor în vigoare, mai exact potrivit art. 70(2) din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, minorii sub 14 ani nu au voie să conducă bicicleta pe drumurile publice, în acest sens nefiindu-le permis să o conducă în afara perimetrului parcului unde se află centrul de închiriere de unde aceasta a fost preluată. Agentia de turism TRUE TRAVEL nu va putea fi, în nicio situație ţinuţă răspunzătoare și pentru nicio urmare cauzată de folosirea bicicletei de către minorii sub 14 ani în afara parcului.

 

 1. Posibilitatea de a beneficia de Serviciul True Travel Bike în condiţiile indicate la art. 3(b) este limitat la punerea la dispoziţie a maxim 3 (trei) biciclete, dintre care una pentru uz propriu şi 2 (două) pentru uzul a doi minori pentru care sunteţi responsabil.

 

 1. PREDAREA BICICLETEI ŞI ALTE FORMALITĂŢI. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI TRUE TRAVEL BIKE ŞI STATUTUL DE UTILIZATOR TRUE TRAVEL BIKE

 

 1. Agentia de turism TRUE TRAVEL va verifica, prin personalul prezent la sediul True Travel Bike respectiv, îndeplinirea condiţiilor pentru ca dumneavoastră să beneficiaţi de Serviciul True Travel Bike.

 

 1. În cazul constatării îndeplinirii tuturor condiţiilor generale şi, după caz, a condiţiilor speciale pentru minori, veţi fi întrebat cu privire la intervalul pentru care doriţi să beneficiaţi de Serviciul True Travel Bike (poti impumuta bicicleta o plimbare de cateva ore, sau max. 48 h).

 

 1. În plus, la comandă de Servicii True Travel Bike vi se va solicita să atestaţi luarea la cunoştinţă şi acceptarea Termenilor, prin semnarea și declararea acceptului. Acceptul dumneavoastră va duce la încheierea Contractului True Travel Bike.

 

 1. La încheierea Contractului True Travel Bike, veţi pierde statutul de utilizator True Travel Bike.

 

 1. DURATA FIECĂRUI SERVICIU TRUE TRAVEL BIKE

 

 1. Orice bicicletă va fi pusă la dispoziţia dumneavoastră exclusiv în intervalul corespunzător perioadei solicitare de d-voastra fiind vorba de cateva ore, sau max. 48 h).

 

 1. OBLIGAŢIILE GENERALE ALE DUMNEAVOASTRĂ

 

 1. Aveţi obligaţia de a folosi orice bicicletă numai în scopul în care aceasta a fost pusă la dispoziţia dumneavoastră, respectiv pentru activități de recreere. De asemenea, aveţi obligaţia de a folosi bicicleta ca un bun proprietar, respectând normele uzuale de utilizare şi condițiile de exploatare.

 

 1. Aveţi obligaţia de a utiliza bicicleta în condiţii de siguranţă şi de a respecta orice reglementări în vigoare care ar fi incidente, inclusiv cu privire la circulaţia pe drumurilor publice. În cazul încălcării oricărei obligaţii care v-ar reveni, veţi fi exclusiv răspunzător.

 

 1. Serviciul True Travel Bike este oferit de Agentia de turism TRUE TRAVEL exclusiv pentru uzul personal al dumneavoastră. Utilizarea bicicletei de alte persoane, în intervalul în care aceasta este pusă la dispoziţia dumneavoastră pe baza Contractului True Travel Bike, este interzisă, cu excepţia cazului în care Agentia de turism TRUE TRAVEL a emis un acord prealabil în formă scrisă pentru o astfel de utilizare. În cazul în care veţi permite sau tolera în orice mod utilizarea bicicletei de orice altă persoană, în absenţa unui acord prealabil scris din partea Agentiei de turism TRUE TRAVEL, veţi rămâne personal şi exclusiv răspunzător faţă de Agentia de turism TRUE TRAVEL.

 

 1. În plus, vă revine obligaţia de a respecta oricare şi toate instrucţiunile primite în legătură cu utilizarea bicicletei predate.

 

 1. OBLIGAŢIA DE RETURNARE

 

 1. La expirarea intervalului corespunzător perioadei pentru care au fost imprumutata bicicleta, aveţi obligaţia de a returna bicicleta la sediul True Travel Bike şi în aceeaşi stare cu cea în care a fost preluată. Acestă obligaţie se aplică în mod corespunzător pentru fiecare bicicletă, în cazul în care v-au fost predate mai multe biciclete.

 

 1. În cazul returnării bicicletei cu întârziere, GARANTIA NU SE VA RESTITUI.

 

 1. În cazul nereturnării bicicletei, veţi avea obligaţia suportării unor despăgubiri echivalente cu valoarea acesteia, plus eventuale costuri suplimentare suportate de Agentia de turism TRUE TRAVEL în vederea recuperării acesteia. În sensul prezentei dispoziţii, agreati ca valoarea bicicletei va fi considerată echivalentă valorii de achiziţie a acesteia. O bicicletă va fi considerată ca nereturnată în cazul în care întârzierea în returnarea acesteia depăşeşte 24 de ore sau dacă bicicleta nu este returnată până la sfârşitul programului de lucru al sediului True Travel Bike, aşa cum este afişat în mod vizibil la sediul respectiv, oricare dintre acestea intervine prima.
   

Vă atragem atenţia asupra faptului că nereturnarea bicicletei constituie infracţiunea de abuz de încredere, prevăzută de art. 238 din Codul Penal, pedepsita cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Prin urmare, în cazul nereturnării bicicletei, Agentia de turism TRUE TRAVEL îşi rezervă dreptul de a sesiza organele de urmărire penală, pentru luarea măsurilor ce se impun.

 

 1. În cazul în care bicicleta prezintă orice defecţiuni sau daune la momentul returnării, veţi avea obligaţia suportării costurilor de reparaţie sau înlocuire piese care ar fi necesare în vederea aducerii acesteia la starea acesteia din momentul în care a fost predata către dumneavoastră. Pentru evitarea oricăror dubii, costurile de înlocuire a pieselor relevante sunt următoarele:
  • Apărătoare lanț 15 RON
  • Ghidon 10 RON
  • Pipă 15 RON
  • Aripă pazie fata + suport 100 RON
  • Aripă parie spate + suport 100 RON
  • Coș metal 40 RON
  • Roată față 40 RON
  • Roată spate 70 RON
  • Roata descentrată 20 RON
  • Furt/Cadru/Bicicleta distrusă integral – 1000 RON
  • Pană 15 RON
  • Furcă 40 RON
  • Lanț 10 RON
  • Pedală  15 RON (buc)
  • Manetă frână  10 RON
  • V-BRAKE  10 RON
  • Saboți  10 RON
  • Cric 15 RON
  • Cauciuc 15 RON
  • Șa 25 RON
  • Sonerie 4 RON
  • Butuc spate 40 RON
  • Manșon 2 RON
  • Tijă frână 5 RON
  • Dinam 40 RON
  • Far electric 15 RON
  • Stop electric 15 RON
  • Antifurt 25 RON
  • Schimbator viteza butuc 200 lei

 

 1. RĂSPUNDEREA AGENTIEI DE TURISM TRUE TRAVEL

 

 1. Agentia De Turism TRUE TRAVEL depune toate eforturile pentru întreţinerea şi repararea flotei de biciclete puse la dispoziţie în cadrul Serviciului True Travel Bike. Orice eventuale defecte, defecţiuni sau avarii constate la preluarea bicicletei, trebuie aduse de îndată la cunoştinta agentiei de turism TRUE TRAVEL la momentul preluării bicicletei. În cazul preluării bicicletei fără obiecţiuni, se prezumă că aceasta a fost predată în stare normală de funţionare, fără nici un fel de defecte sau defecţiuni aparente.

 

 1. Agentia de turism TRUE TRAVEL nu răspunde în niciun mod pentru sau în legătură cu utilizarea bicicletei de către dumneavoastră într-un mod care contravine siguranţei dumneavoastră sau a altor persoane ori cu încălcarea oricăror obligaţii care vă revin.

 

 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI TRUE TRAVEL BIKE
  1. Contractul True Travel Bike încetează la data pierderii statutului de utilizator True Travel Bike, în baza art. 4(d) de mai sus.

 

 1. LEGISLAŢIA APLICABILĂ
  1. Prezenţii Termenii True Travel Bike sunt guvernaţi de şi urmează a fi interpretaţi în conformitate cu legea română.

 

 1. DIVERSE
  1. Nulitatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi din aceşti Termeni nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi, care vor rămâne aplicabile şi vor continua să producă efecte. În cazul constatării unei astfel de nulități sau inaplicabilități, Agentia de turism TRUE TRAVEL va înlocui dispoziția nulă sau inaplicabilă cu o altă prevedere care corespunde cel mai bine intenției inițiale.
  2. Neîndeplinirea sau întârzierea Agentiei de turism TRUE TRAVEL de a aplica orice prevedere a acestor Termeni nu va constitui o renunțare la respectiva prevedere sau o renunțare la aplicarea ei.
  3. Prezenţii Termeni prevăd întreaga înțelegere și întregul acord între Noi şi dumneavoastră cu privire la furnizarea de Servicii True Travel Bike către dumneavoastră și va înlocui orice promisiuni, acorduri, declarații, asumări sau implicații anterioare, fie ca au fost făcute oral sau în scris, între Noi şi dumneavoastră cu privire la acestea.

 

 1. MODIFICĂRI ŞI REVIZUIRI ULTERIOARE
  1. Agentia de turism TRUE TRAVEL poate modifica Termenii, caz în care prezenta versiune va fi înlocuită cu o nouă versiune. Asemenea modificări vor fi aduse la cunoştinţa dumneavoastră şi vor constitui o modificare a Contractului, condiţionată de acceptul dumneavoastră.

 

 1. Nicio modificare a Temenilor nu va produce efecte faţă de dumneavoastră anterior luării acestora la cunoştinţă în mod adecvat şi a acceptării acestora.

 

Nume si Prenume:        _______________________________

 

Telefon:                         _______________________________

 

 

Data:                            _______________________________

Semnatura:                 _______________________________

 

 

PREDARE

 

Returnare

Garantie 50 lei retinuta la predarea bicicletei catre utilizator

Garantie 50 lei restituita catre utilizator la returnarea in bune conditii a bicicletei de catre utilizator

[Data si ora]

[Data si ora]

[Semnatura True Travel]

[Semnatura Utilizator]